Kadencja 2014-2018

(450) Wniosek radnego Romana Kolankiewicza w sprawie udrożnienia przepustów rowów w ul. Szerokiej w Mieczewie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości