Kadencja 2014-2018

(449) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie rozwiązania problemu zalewania zatoki autobusowej w Nowinkach.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości