Kadencja 2014-2018

(448) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie doprowadzenia do przejezdności ścieżki rowerowej pomiędzy Dymaczewem Nowym a Dymaczewem Starym.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości