Kadencja 2014-2018

(447) Wniosek radnego Zbigniewa Grygiera w sprawie zwrócenia się do Zarządu Dróg Powiatowych o wycięcie krzewów rosnących przy drodze pomiędzy Sasinowem a Wiórkiem.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości