Kadencja 2014-2018

(446) Wniosek radnego Zbigniewa Grygiera w sprawie ustawienia znaku informującego o zabytkowym kościele w Rogalinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości