Kadencja 2014-2018

(444) Wniosek radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie oczyszczenia kratki opadowej, znajdującej się przy świetlicy wiejskiej w Żabinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości