Kadencja 2014-2018

(443) Wniosek radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie wyjaśnienia granic lasu lub granic drogi w Żabinku, w kierunku Nowinek.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości