Kadencja 2014-2018

(442) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie naprawy wyrwy w asfalcie w ul. Głównej w Krośnie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości