Kadencja 2014-2018

(440) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie wymiany krawężnika, na narożniku ul. Skrajnej i ul. Topolowej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości