Kadencja 2014-2018

(439) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie renowacji pomnika znajdującego się na pl. 20 Października.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości