Kadencja 2014-2018

(438) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie rozważenia możliwości udrożnienia jednej strony ul. Krosińskiej dla ruchu pieszego i rowerowego.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości