Kadencja 2014-2018

(437) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie wykonania projektu oraz chodnika w ciągu ul. Ludwikowskiej w Krosinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości