Kadencja 2014-2018

(436) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie rozwiązania problemu wody opadowej zalewającej posesję przy ul. Słonecznej w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości