Kadencja 2014-2018

(435) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie wybudowania 2 zbiorników odwadniających na ul. Słonecznej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości