Kadencja 2014-2018

(432) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie dołączenia do akcji "Światowy Dzień bez Samochodu".

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości