Kadencja 2014-2018

(431) Wnioski radnej Jolanty Szymczak w sprawach: zamontowania nowych koszy na śmieci; dokonania oceny przejezdności ul. Świerkowej po ulewach; ogłowienia drzew ograniczających widoczność prz

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości