Kadencja 2014-2018

(430) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie uzupełnienia tłuczniem zadolenia na ul. Piaskowej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości