Kadencja 2014-2018

(429) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie uzupełnienia tłuczniem zadolenia na ul. Żeromskiego.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości