Kadencja 2014-2018

(428) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przeprofilowania ul. Bajera w Dymaczewie Starym oraz podwyższenia krawężnika na ul. Szkolnej w Dymaczewie Starym.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości