Kadencja 2014-2018

(427) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie planów budowy ul. Sowinieckiej.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości