Kadencja 2014-2018

(426) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie opracowania przewodnika po miejscach rekreacyjnych w Gminie Mosina.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości