Kadencja 2014-2018

(425) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie oczyszczenia wypustów i kanałów wody deszczowej w pasie drogowym ul. Poznańskiej w Daszewicach.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości