Kadencja 2014-2018

(423) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka i radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie remontu przejścia podziemnego przy ul. Sowinieckiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości