Kadencja 2014-2018

(422) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie zabezpieczenia studzienki, zamontowania słupków oraz dosadzenia roślinności na skwerze znajdującym się przy ul. Topolowej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości