Kadencja 2014-2018

(421) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie uzupełnienia zadoleń wokół urządzeń na placu zabaw przy ul. Skrajnej i ul. Nałkowskiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości