Kadencja 2014-2018

(420) Wniosek radnego Romana Kolankiewicza w sprawie podjęcia działań mających na celu przejęcie na własność Gminy Mosina działki nr 278/2 w Radzewicach.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości