Kadencja 2014-2018

(419) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie raportu z kontroli placów zabaw, usunięcia rur i studni, naprawy kratki ściekowej, ustawienia lustra widoczności, ogławiania roślinności.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości