Kadencja 2014-2018

(418) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie uporządkowania drogi wytyczonej równolegle do ulicy Obrzańskiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości