Kadencja 2014-2018

(417) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie kursowania bezpłatnego autobusu z Osiedla Nowe Krosno.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości