Kadencja 2014-2018

(416) Wniosek radnego Romana Kolankiewicza w sprawie uwzględnienia podczas projektowania zasilania wodociągowego w Mieczewie, podłączenia mieszkańców Mieczewo Osada.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości