Kadencja 2014-2018

(415) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie opracowania publikacji pt. "Książka Małego Eleganta".

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości