Kadencja 2014-2018

(414) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie drzew zasłaniających latarnie na ulicy Harcerskiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości