Kadencja 2014-2018

(412) Wniosek radnego Romana Kolankiewicza w sprawie ustalenia kosztu utwardzenia ul. Kamioneckiej w Mieczewie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości