Kadencja 2014-2018

(411) Wniosek radnego Romana Kolankiewicza w sprawie pomiaru natężenia ruchu na ul. Kamioneckiej w Mieczewie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości