Kadencja 2014-2018

(409) Wniosek radnego Romana Kolankiewicza w sprawie ustawienia toalety przenośnej w Radzewicach.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości