Kadencja 2014-2018

(408) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie budowy kładki na ulicy Łaziennej/Harcerskiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości