Kadencja 2014-2018

(407) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie wykoszenia poboczy wzdłuż dróg wojewódzkich i powiatowych.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości