Kadencja 2014-2018

(406) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie informacji na temat aktualnych projektów na Osiedlu Czarnokurz oraz wykazu działek gminnych.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości