Kadencja 2014-2018

(405) Zapytanie radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie możliwości wykonania chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Czapurach w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zapytanie i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości