Kadencja 2014-2018

(403) Wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie udostępnienia opracowanych projektów dotyczących inwestycji na terenie Czapur.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości