Kadencja 2014-2018

(401) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przekazania zanonimizowanej decyzji o warunkach zabudowy dla działek w Czapurach nr 215/2 i 215/12.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości