Kadencja 2014-2018

(399) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie wykoszenia poboczy w ciągu drogi 431; sprawdzenia poziomu oleju w pompach przy zbiorniku retencyjnym w Pecnej; daty rozpoczęcia budowy chodnik

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości