Kadencja 2014-2018

(398) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie wykonania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Krosinku oraz w sprawie odtworzenia punktu granicznego w ciągu drogi gminnej w Dymaczewie Star

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości