Kadencja 2014-2018

(396) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie przycięcia krzewów i drzew rosnących wzdłuż ulicy Fiedlera w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości