Kadencja 2014-2018

(395) Wniosek radnego Ryszarda Rybickiego w sprawie wykoszenia trawy wzdłuż ulicy Głównej i Piaskowej w Krośnie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości