Kadencja 2014-2018

(394) Wnioski radnej Jolanty Szymczak w sprawie zakupu stacji dla rowerów, postawienia koszy na śmieci, naprawienia międzytorza oraz prawidłowego ustawienia znaku drogowego na ul. Wysokiej.

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości