Kadencja 2014-2018

(393) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie wykoszenia trawy w Dymaczewie Starym oraz uporządkowania niezabudowanej działki przy ul. Szkolnej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości