Kadencja 2014-2018

(392) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wymiany starej ławki na ul. Wawrzyniaka na nową oraz zabezpieczenia nieruchomości na działce 1662/2.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości