Kadencja 2014-2018

(391) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie renowacji pomnika Tadeusza Kościuszki.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości