Kadencja 2014-2018

(390) Wniosek radnej Marii Witkowskiej w sprawie zabezpieczenia odrywającego się asfaltu na ul. Poznańskiej w Rogalinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości